VEKOP-8.5.1-17-2017-00001

2018. szeptember 1-től útjára indult az „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumban” című pályázat. A projekt fő stratégiai célja a 16-65 év közötti, munkaképes lakosság nyelvi tudásának ösztönzése a Közép-magyarországi régióban.

Kiemelt cél, hogy az alap- és középfokú nyelvvizsgák számát növeljük, valamint az alacsony idegen nyelvi készségekkel rendelkezők számát csökkentsük.

A projektről

2018. szeptember 1-től útjára indult az „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumban” című pályázat. A projekt fő stratégiai célja a 16-65 év közötti, munkaképes lakosság nyelvi tudásának ösztönzése a Közép-magyarországi régióban. Kiemelt cél, hogy az alap- és középfokú nyelvvizsgák számát növeljük, valamint az alacsony idegen nyelvi készségekkel rendelkezők számát csökkentsük.

Általános célként fogalmazhatjuk meg, hogy a projekt megvalósulása nagyobb esélyt teremt a résztvevők számára, hogy nyelvtudásuk révén nagyobb eséllyel találjanak szakképzettségüknek megfelelő munkahelyet, a programban résztvevők munkaerő-piaci státusza megerősödjön, megtarthassák már meglévő munkahelyüket, magasabb pozícióba léphessenek, képességeinek és szakképzettségüknek megfelelő munkát találhassanak, vagy új belépőként alkalmasak legyenek a minőségi munkavégzésre, foglalkoztathatóságuk növekedjen. További cél, hogy lehetővé tegyük az Európai Unió többi országához való felzárkózás lehetőségét, a második idegen nyelv elsajátításának vonatkozásában, ezáltal tovább csökkenjen azon tanulóink száma, akik tényleges nyelvtudás hiányában fejezik be tanulmányaikat intézményünkben.A program operatív célja, hogy két év alatt 2100 tanulónak biztosítsuk az egyéni kompetenciáiknak megfelelő nyelvoktatást. A szakmai nyelvi modulok bevonásával a centrumon belül a különböző iskolatípusokba járó tanulók nyelvi szintjének, nyelvi kompetenciáinak különbségeit csökkenteni tudjuk.

Next

A megvalósításról

A projektet Kedvezményezett Szervezet 2018. szeptember 1-el megkezdte, a szolgáltatók kiválasztása, szakemberekkel a szerződéskötés megvalósult. A megvalósításban résztvevő tanárok kiválasztása, és felkészítését követően a jelentkező, elsősorban a BGSZC intézményeiben tanuló diákok előzetes tudásfelmérésére, és csoportok kialakítására került sor.

A kialakult, 14 fős csoportok 2018. október 1-vel 19 tagintézményben indultak el. Összesen 81 csoportban, 1101 tanuló fejezte be sikeresen a képzést az első év során.

2019 őszén további csoportokat indított Kedvezményezett, és végül a vállalt 2100 fős indikátort meghaladva, 2173 főnek sikerült tanúsítványt szereznie az angol, illetve német nyelvi képzések során.

A projekt keretében jelentős egyéb fejlesztések is megvalósultak, a BGSZC számára lehetőség nyílt jelentős mértékű informatikai eszköz fejlesztésre, meglévő pedagógiai módszerek felülvizsgálatára, új segédanyagok kifejlesztésére.

A projekt 2020. novemberében zárult.

A projekt során kifejlesztésre került tananyagok az alábbi linken érhetőek el: https://drive.google.com/drive/folders/1fJbLQTXvllkEe5JIzQ98o_HF5ZGOymkg
A VEKOP-8.5.1 projekt keretében kifejlesztett tananyagok száma: 2,3,11-22,24, 28-as.

Rólunk

2015. július 1-től az országban 44 szakképzési centrum alakult, ebből Budapesten 5, egyike a 18 tagintézményt tömörítő Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum. Az új működtetési rendszert a szakképzési intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működésének elősegítésére és a gazdasági-piaci szereplők képzési igényeinek gyorsabb és rugalmasabb kielégítésére hozta létre a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az új rendszerben a szakképzési centrumok gazdálkodási és szakmai önállóságot, a tagintézmények részleges gazdálkodási önállóságot kapnak. A szakképzési centrum fő feladataként a szakközépiskolai és szakiskolai nevelést-oktatást, HÍD programok keretében folyó képzést folytat, nappali, esti formában felnőttoktatást, valamint kollégiumi nevelést is ellát. A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum feladata a centrumhoz tartozó tagintézmények szakmai munkájának koordinálása, működtetői feladatok ellátása, a gazdálkodással, munkáltatással kapcsolatos feladatok, felnőttképzés, felnőttoktatás koordinálása. Célunk, hogy a 18 tagintézményünkben színvonalas képzést biztosítsunk, az ehhez szükséges feltételeket megteremtsük, szakmai segítséget nyújtsunk. A centrum főigazgatója dr. Varga Zoltán Balázs.

Tovább iskolánk honlapjára
Next

Galéria

A projekt során készült fotókat itt tekinthetik meg:

Kapcsolat

Címünk:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

1074 Budapest, Dohány u. 65.

Telefon: +36-1-413-2770

Titkárság: +36-1-413-2777

E-mail: info@bgszc.hu